รายละเอียดสินค้าโอทอป

MIX FRUITS VINEGAR

MIX FRUITS VINEGAR

MIX FRUITS VINEGAR

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

MIX FRUITS VINEGAR (นางศิรินันท์ ธนาวุฒิกร)

145 ม.5 ซอยสันต้นแหน ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ติดต่อ :

โทร : 081-7646337

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2559