รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกแช่อิ่ม

ส้มแขกแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 950111-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกแช่อิ่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000

ติดต่อ :

โทร : 08 9294 9976

วันที่แก้ไข : 9 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร