รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองจาน+ซองไม้ตะเกียบ

รองจาน+ซองไม้ตะเกียบ

รองจาน+ซองไม้ตะเกียบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง

80 หมู่ที่ 3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

ติดต่อ : นางพัชรพร พรวนทอง

โทร : 08 1393 0746

วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง