รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปั้นสิบไส้ปลา

ขนมปั้นสิบไส้ปลา
  • รหัสสินค้า : 570701-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปั้นสิบไส้ปลา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมปั้นสิบไส้ปลาคุณแม่ขวัญตา

107 ร้องผักหนาม หมู่ 1 แม่จัน-ท่าตอน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

ติดต่อ : สถาพร เพชรแก้ว

โทร : 08-9595-1632

โทรสาร : 08-9595-1632

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป ขนมปั้นสิบไส้ปลาคุณแม่ขวัญตา