รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกรอบแก้ว

กล้วยกรอบแก้ว
  • รหัสสินค้า : 630605-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกรอบแก้ว (ราคาต่อ 1 ถุง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านแม่กึ๊ดหลวง

203 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ :

โทร : 087-2128684 055-554257

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านแม่กึ๊ดหลวง