รายละเอียดสินค้าโอทอป

ช้างงามไม้แกะสลัก

ช้างงามไม้แกะสลัก

ช้างงามไม้แกะสลัก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1850.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแกะสลักไม้นาคแอนติด

197/1 หลุกแพะ หมู่ 11 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

ติดต่อ : นายวัชรินทร์ สาย

โทร : 08-9998-6760, 0-5428-9015

โทรสาร : 0-5428-9015

อีเมล: purin.s@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแกะสลักไม้นาคแอนติด