รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
  • รหัสสินค้า : 660613-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี

81/2 ม.5 ซอย- ถนน- ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

ติดต่อ :

โทร : 086-2022905

วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี