รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลายพุ่งทองธรรมชาติ

ลายพุ่งทองธรรมชาติ

ลายพุ่งทองธรรมชาติ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
8500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสาวิตรีผ้าไหมทอมือสุรินทร์

260 หมู่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : คุณสาวิตรี ทองจัน

โทร : 044 582339, 081 790 4764

วันที่แก้ไข : 6 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มสาวิตรีผ้าไหมทอมือสุรินทร์