รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อบุรุษ

เสื้อบุรุษ

เสื้อบุรุษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1890.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

121 ม.6 บ.ดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

ติดต่อ : นายเดือนชัย อินทรเพชร

โทร : 08 1592 6185

อีเมล: ton.aspire_4520@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน