รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอกมะลิ 105

ข้าวกล้องงอกมะลิ 105
  • รหัสสินค้า : 471401-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอกมะลิ 105

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย-โพนปลาโหล

145 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

ติดต่อ :

โทร : 087-4266301

วันที่แก้ไข : 13 ต.ค. 2559