รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นจกไหมสีธรรมชาติ

ผ้าซิ่นจกไหมสีธรรมชาติ

ผ้าซิ่นจกไหมสีธรรมชาติ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
50000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้

139/1 หมู่ 9 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสีนวล หมวกทอง

โทร : 055 450631, 08 1379 3247

วันที่แก้ไข : 4 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้