รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพื้น

ผ้าพื้น

ผ้าพื้น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู

27 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

ติดต่อ : นางประเทือง ใจมั่น

โทร : 087-0281691

วันที่แก้ไข : 4 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู