รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพื้น

ผ้าพื้น

ผ้าพื้น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน

1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

ติดต่อ :

โทร : 080-1152346

วันที่แก้ไข : 4 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน