รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอพื้นเมือง

ผ้าทอพื้นเมือง

ผ้าทอพื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย

1 สะแกราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อ : นางสาวโน ปิ่นทอง

โทร : 086-1756898

วันที่แก้ไข : 4 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย