รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมลาบ้านไร่

ขนมลาบ้านไร่
  • รหัสสินค้า : 800122-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมลาบ้านไร่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมลาบ้านไร่

174/2 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อ :

โทร : 08 5883 0914

วันที่แก้ไข : 7 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป ขนมลาบ้านไร่