รายละเอียดสินค้าโอทอป

บอนไซประดิษฐ์

บอนไซประดิษฐ์

บอนไซประดิษฐ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
4500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประดับมุก

127/26 หมู่ที่ 1 ซอย 6 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางสุภาพร สุภาพ

โทร : 02-5986266, 089 6641444

โทรสาร : 02-5982457

วันที่แก้ไข : 21 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ประดับมุก