รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดินเผาทรงเครื่องเบญจสิริ

ดินเผาทรงเครื่องเบญจสิริ

ดินเผาทรงเครื่องเบญจสิริ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
2800.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์เพื่อการผลิต

37/3 ม.2 ถนนเลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ติดต่อ :

โทร : 02 5983535

อีเมล: nikombenjasiri@gmail.com

วันที่แก้ไข : 23 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์เพื่อการผลิต