รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอฟฟี่ทุเรียน

ทอฟฟี่ทุเรียน
  • รหัสสินค้า : 220105-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทอฟฟี่ทุเรียน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปทุเรียนคมบาง

เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ติดต่อ : คุณนรังสี จันทร์ป

โทร : 0 3945 9198 , 081 9451217

อีเมล: c_narangsee@gmail.com

วันที่แก้ไข : 24 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปทุเรียนคมบาง