รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

151 ม.4 ถนนเกาะโพธ์ิ - สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

ติดต่อ :

โทร : 089-7536278

วันที่แก้ไข : 6 ธ.ค. 2559