รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำม้นมะพร้าวบริสุทธ์ิ 100 %

น้ำม้นมะพร้าวบริสุทธ์ิ 100 %

น้ำม้นมะพร้าวบริสุทธ์ิ 100 %

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมสมุนไพรโคกสำโรง

92/1 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

ติดต่อ :

โทร : 086-9375959

วันที่แก้ไข : 6 ธ.ค. 2559