รายละเอียดสินค้าโอทอป

สร้อยสังวาลย์บุศราคัม

สร้อยสังวาลย์บุศราคัม

สร้อยสังวาลย์บุศราคัม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านหยกมณี

616 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

ติดต่อ : นางศิริรัตน์ โชคศิริ

โทร : 08 1300 1815

วันที่แก้ไข : 13 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป ร้านหยกมณี