รายละเอียดสินค้าโอทอป

กรดควันไม้ W.T.

กรดควันไม้ W.T.

กรดควันไม้ W.T.

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
140.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว

140/1 ตามูล หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

ติดต่อ : นายพิชิต หมื่นปร

โทร : 08-1863-3820

วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว