รายละเอียดสินค้าโอทอป

สละลอยแก้ว ตราฟรุ๊ตมณี

สละลอยแก้ว ตราฟรุ๊ตมณี
  • รหัสสินค้า : 210303-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สละลอยแก้ว ตราฟรุ๊ตมณี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระยอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสละลอยแก้วตำบลชากโดน

101/2 ม.4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ติดต่อ :

โทร : 08 7686 0418

วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสละลอยแก้วตำบลชากโดน