รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 330105-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลจาน

136/9 ม.11 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ :

โทร : 086-2497432

วันที่แก้ไข : 15 ธ.ค. 2559