รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันเหลือง 8 ระฆังทอง

น้ำมันเหลือง 8 ระฆังทอง

น้ำมันเหลือง 8 ระฆังทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ระฆังทอง

8/1 เสม็ดใน หมู่ 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ติดต่อ : นางอารีย์ เชี่ยวประสิทธ์ิ

โทร : 089-7675713, 081-8111283

โทรสาร : 038-778149

อีเมล: yellowoil_8@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป ระฆังทอง