รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ

ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
  • รหัสสินค้า : 341201-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำเกลี้ยง

74 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

ติดต่อ :

โทร : 080-5908172

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2559