รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วตัด

ถั่วตัด
  • รหัสสินค้า : 401104-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วตัด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มถั่วตัด

20 ม.2 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ :

โทร : 08 9711 0310

วันที่แก้ไข : 5 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มถั่วตัด