รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผัก

ผัก
  • รหัสสินค้า : 402104-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผัก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผักปลอดสารพิษ

112 ม.5 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170

ติดต่อ :

โทร : 086-2284743

วันที่แก้ไข : 5 ม.ค. 2560