รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ
  • รหัสสินค้า : 360206-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวซ้อมมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง

226/1 หมู่ 2 บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

ติดต่อ : นางหงษ์ไพรวัลย์ ป

โทร : 080-4572143 044 839543 , 044 891113

วันที่แก้ไข : 5 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง