รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอ

ส้มโอ

ส้มโอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปลูกส้มโอบ้านนาดี

101 ม.9 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2560