รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าพลาสติก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชุมชนวัดป่าศรีสำราญ

119/64 หนองม่วง หมู่ 8 วัดป่าศรีสำราญ กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : นางสอน เทียบกลาง

โทร : 08 5089 3014

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มชุมชนวัดป่าศรีสำราญ