รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องชีวภาพ

ข้าวกล้องชีวภาพ
  • รหัสสินค้า : 440608-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องชีวภาพ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคกผักกูด โป่ งแดง

209 ม.9 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ติดต่อ :

โทร : 081-3817493

วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2560