รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮลเปราะ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮลเปราะ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮลเปราะ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
2250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าไหมบ้านนาโพธ์ิ

36 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 19 ม.ค. 2560