รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูปเส้นใยประดิษฐ์

เสื้อผ้าสำเร็จรูปเส้นใยประดิษฐ์

เสื้อผ้าสำเร็จรูปเส้นใยประดิษฐ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์

56 สัมพันธ์ หมู่ 3 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ติดต่อ : นางเพ็ญ ป้องจัน

โทร : 08 8442 0896 0-4346-3120

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์