รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวขาวหอมมะลิ

ข้าวขาวหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 560306-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวขาวหอมมะลิ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวรจนา

5 ม.9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

ติดต่อ :

โทร : 081-9063319

อีเมล: phimphisa_cp@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 23 ก.พ. 2560