รายละเอียดสินค้าโอทอป

สิงห์โต หินอ่อนแกะสลัก

สิงห์โต หินอ่อนแกะสลัก

สิงห์โต หินอ่อนแกะสลัก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1900.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือใบจำลอง

157/7 หมู่ 1 บ้านเด่นกระบาก ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ติดต่อ : คุณดอกรัก เกตุวงษ์

โทร : 087 207 0814

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือใบจำลอง