รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาละแมโบราณ

กาละแมโบราณ
  • รหัสสินค้า : 520308-H004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กาละแมโบราณ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง

130/1 ท่าช้าง หมู่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

ติดต่อ : นางวิยะนันท์ จุลละนันทน์

โทร : 0-5432-7652, 08-1764-4781

วันที่แก้ไข : 7 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง