รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน

ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน

ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
800.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาลกลาง

189 หมู่ 5 บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

ติดต่อ : คุณบัวจีน มือโห้ง

โทร : 053 461667, 081 287 1775

วันที่แก้ไข : 7 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาลกลาง