รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระทงจากเปลือกข้าวโพดรูปไก่ฟ้า

กระทงจากเปลือกข้าวโพดรูปไก่ฟ้า

กระทงจากเปลือกข้าวโพดรูปไก่ฟ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน

84 ลานดอกไม้ หมู่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : นางวิรัตน์ ทวนธง

โทร : 08-7200-1017

วันที่แก้ไข : 9 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน