รายละเอียดสินค้าโอทอป

มีดที่ใช้ในประดับตกแต่งและของที่ระลึก

มีดที่ใช้ในประดับตกแต่งและของที่ระลึก

มีดที่ใช้ในประดับตกแต่งและของที่ระลึก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
5900.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้

143 ม.6 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57280

ติดต่อ :

โทร : 091-7163180

วันที่แก้ไข : 9 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้