รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารทสมุนไพรแม่บุญนำ

กระยาสารทสมุนไพรแม่บุญนำ
  • รหัสสินค้า : 710609-F004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารทสมุนไพรแม่บุญนำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่

33 ต้นมะม่วง หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ติดต่อ : นางชวัลรัตน์ สกุล

โทร : 080 776403, 034 613655

อีเมล: khunkooky@gmail.com

วันที่แก้ไข : 16 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่