รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง

74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต

โทร : 08 7108 6046

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง