รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าแฟชั่นสตรี-ผ้า

กระเป๋าแฟชั่นสตรี-ผ้า

กระเป๋าแฟชั่นสตรี-ผ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากผ้า

เลขที่ 76 ม.5 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นายสมหวัง สุตะคาน

โทร : 08 7214 6995,08 6022 2587

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากผ้า