รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสำเร็จรูป

เสื้อสำเร็จรูป

เสื้อสำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
2500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

30 หมู่ 4 บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

ติดต่อ : คุณหอมไกล พลเยี่ย

โทร : 081-0523265, 0-4359-0580

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4