รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1700.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแข้

4 หนองแข้ดง หมู่ 4 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางสาวภรัณยา ประ

โทร : 08-6225-0574

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแข้