รายละเอียดสินค้าโอทอป

พานแม่บายศรี

พานแม่บายศรี

พานแม่บายศรี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
99000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบายศรีหนองป่าครั่ง

90/21-22 หมู่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ : นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์

โทร : 0-5330-5123, 0-5324-7870

อีเมล: baisri_npk@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 23 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มบายศรีหนองป่าครั่ง