รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องตราข้าววิถีไทย

ข้าวกล้องตราข้าววิถีไทย
  • รหัสสินค้า : 660706-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องตราข้าววิถีไทย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าววิถีไทย ตำบลเนินปอ

176 ม.20 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

ติดต่อ :

โทร : 083-9511700

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2560