รายละเอียดสินค้าโอทอป

เส้นหมี่ ม้าทอง

เส้นหมี่ ม้าทอง
  • รหัสสินค้า : 760111-SE001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เส้นหมี่ ม้าทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เส้นหมี่เมืองเพชร จำกัด

60/1 ม.5 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

ติดต่อ :

โทร : 032-488358

อีเมล: PHETNOODLE@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 10 เม.ย. 2560