รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเส้นอบเนย

กล้วยเส้นอบเนย
  • รหัสสินค้า : 760301-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเส้นอบเนย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้าน-เยาวชนบ้านห้วยสาริกา

131/1 หมู่ 11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

ติดต่อ : นางสุขุมาษ เติมศั

โทร : 089-0578857, 095-8546311

วันที่แก้ไข : 10 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้าน-เยาวชนบ้านห้วยสาริกา