รายละเอียดสินค้าโอทอป

สมุนไพรปรับอากาศ

สมุนไพรปรับอากาศ

สมุนไพรปรับอากาศ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
129.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม

939 ริมน่าน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

ติดต่อ : นางรัชนี เอี่ยมสอาด

โทร : 089 7058221, 0-5662-3774

วันที่แก้ไข : 10 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม